Nejat productions olika interaktiva program är bra för självlärande eller som hjälpmedel vid undervisning och presentation. Målgruppen är individer eller grupper som ska arbeta eller vill ha information om olika strålning involverade processen bl.a. inom  kärnkraft industrin och medicinsk avbildning. Dessa kan vara fysiker, läkare, medicinsktekniker, Ingenjörer, studenter och annan personal eller individer som vill förbättra sin förståelse av medicinska bildhanterings system eller kärnkraftverk.
Genom att tillämpa ett enkelt och pedagogiskt sätt gör NP de krångliga processer, förståeliga för alla. Dessa program använder dagens teknik till att simulera kemiska, fysikaliska och mekaniska funktioner genom rörliga bilder, lämpliga färger och enkla beskrivningar. Det interaktiva pedagogiska programmet för magnetisk resonanstomografi (MRT) är på engelska och de andra programen är på svenska. För ytterligare information, vänligen kontakta Nejat Production.

Denna webbplats ger en översikt över NP-interaktiva utbildningsprogram avseende medicinsk bildbehandling och kärnkraft förfaranden.
Dessa utbildningar omfattar kärnkraft processen och de flesta befintliga medicinska bildhanterings system bl.a. tomografisystem, såsom Gammakamera, PET, CT och MR. Dessa Program erbjuder ett enkelt sätt att förstå de komplicerade fysikaliska, kemiska och mekaniska processen.

S T A R T

Makes it easy to understand some radiation involved complicated technologies

Nejat Production
uppdaterad 9 september 2019